Close

Hyundai arendab auto kui universaalse laetava toiteallika tehnoloogiat

Hyundai Motor arendab uudset Vehicle-to-Everything (auto kui universaalne toiteallikas, V2X) tehnoloogiat. Ettevõte on IONIQ 5 baasil käivitanud kaks V2X-pilootprojekti Hollandis ja Saksamaal.

V2X on ühisnimetus uuenduslikele tehnoloogiatele, mis integreerivad taastuvenergia kasutamise ja täiselektriautod (BEV) üha tugevamalt ühiskonda.

Üks sellistest tehnoloogiatest on Vehicle-to-Grid (autost vooluvõrku, V2G). See võimaldab varustada elektrivõrku energiaga, mis on juba varem täiselektriauto akuplokki salvestatud. Elektriautosse salvestatud energia suunatakse vajadusel vooluvõrku, aidates tippkoormuse ajal või hädaolukorras energianõudlust rahuldada.

V2G aitab tugevalt kaasa taastuvenergia pakkumise stabiliseerimisele. Vooluvõrgu kaudu jõuab päikese- või tuuleenergia otse kasutajateni. V2G-tehnoloogia abil saab taastuvenergia elektriautodesse salvestada ning tagasi vooluvõrku suunata siis, kui seda pole võimalik parajasti toota, nt öösel või tuulevaikuse korral, aga ka võrgu tippkoormuse ajal.

Energiavajaduse parem haldamine

V2G-tehnoloogia toetamiseks peavad elektriautod olema varustatud õige riistvaraga, sh kahesuunalise autosisese laadijaga, mis võimaldab energial nii akuploki sisse kui sellest välja voolata, ning sellist energia liikumist juhtiva tarkvaraga.

Selline kahesuunaline energia ülekanne soodustab aktiivsemat elektritarbimist, andes elektriautodele suurepärase otstarbe ka siis, kui seda transpordivahendina ei kasutata. Kuna sõitmiseks kasutatakse ainult teatud protsenti aku mahtuvusest, saab ülejäänud salvestatud energia tagasi võrku suunata, et seda saaksid kasutada kohalikud energiajaotusettevõtted.

V2G eelised

Tippkoormuse ajal, kui vooluvõrgust tarbitavad energiakogused on väga suured, saavad elektriautod energiat kohalikku taristusse tagastada ning nõudlust tasakaalustada. Autoomanikud saavad aga oma sõidukid uuesti täis laadida siis, kui tarbimiskoormus on väiksem ja elektri hind madalam.

Praegu analüüsitavate ärimudelite kohaselt saavad kasutajad varustada võrku oma elektriautosse salvestatud energiaga. Tänu seeläbi saavutatud võrguteenuste tõhusamale kasutamisele võimaldab V2G kokkuhoidu elektrisüsteemide käitamiskuludelt, mis kandub edasi ka kasutajale. Lisaks võib kogu süsteem nendest vähendatud elektrisüsteemi kuludest majanduslikku kasu lõigata, kuna V2G kompenseerib ka kapitali- ja tegevuskulusid.

V2G-tehnoloogia juurutamine kiirendab ka elektrisüsteemi dekarboniseerimist, sest elektriautodesse saab salvestada elektrit, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, nt päikese- või tuuleenergiast.

V2X-tehnoloogia võimaluste rakendamine

Täiselektriautod võivad varustada elektriga ka terveid hooneid ja kodumajapidamisi. V2X on katustermin lisaväärtusele, mida elektriautod pakuvad sel ajal, kui neid sõitmiseks ei kasutata. Selle alla kuuluvad ka V2G ning muid kasutusvõimalusi tähistavad terminid.

Eraldiseisvas suletud elektrilises ökosüsteemis saab elektriauto varustada majapidamist elektriga mitte üksnes koduse elektriarve, vaid ka kohaliku energiavõrgu koormuse vähendamiseks. Seda konkreetset juhtumit tähistatakse terminiga Vehicle-to-Home (autost koju, V2H).

Terminit Vehicle-to-Building (autost hoonesse, V2B) kasutatakse aga juhul, kui elektriautosse salvestatud energiat kasutatakse terve hoone (nt kontorihoone) varustamiseks elektriga.

Hyundai siseneb V2X-ökosüsteemi

2021. aasta rahvusvahelisel automessil IAA Mobility tegi Hyundai teatavaks oma eesmärgi saavutada aastaks 2045 süsinikuneutraalsus nii oma toodetes kui ka üleilmses tegevuses. Lisaks soovib ettevõte 2035. aastaks jõuda Euroopas täielikult saastevaba mudelivalikuni. Autotootja strateegia üks tugisammastest on puhtamate energialahenduste ja tehnoloogiate, sh V2G, väljatöötamine.

Hyundai hakkab oma V2G-tehnoloogiat kasutama koos Hollandi autojagamisteenuse operaatoriga We Drive Solar. See koostöö võimaldab Utrechtil saada maailma esimeseks nn kahesuunaliseks linnaks. Projekti raames pakub We Drive Solar esmakordselt autojagamiseks 25 Hyundai IONIQ 5 elektriautot, mis hakkavad teenindama uute elurajoonide elanikke.

Projekti järgmise sammuna hakatakse pakkuma V2G-tehnoloogiat. Seda on plaanis katsetada kombinatsioonis We Drive Solari poolt välja arendatud avaliku laadimislahendusega.

Saksamaal on käivitatud V2H-pilootprojekt, mille eestvedajaks on CRADLE Berlin, Hyundai Motor Company korporatiivne ettevõtluse ja avatud innovatsiooni äriüksus. Nagu pilootprojekt Utrechtis, põhineb ka see spetsiaalsel IONIQ 5 autopargil. Kasutatavad prototüübid on varustatud samasuguse kahesuunalise autosisese laadijaga nagu seeriatootmises valmivad IONIQ 5 mudelid. V2G-tehnoloogia kasutamiseks on aga prototüüpmudelitesse installitud selleks kohandatud tarkvara. Nende võimekust jagada energiat kodumajapidamisega on katsetatud suletud koduses energiasüsteemis.

Hyundai tulevik V2G-tehnoloogiaga

Moodulplatvorm Electric Global Modular Platform (E-GMP) – Hyundai Motor Group’i esimene spetsiaalne BEV-mudelite platvorm – on juba varustatud kahesuunalist laadimist võimaldava Vehicle-to-Load (auto kui laadija, V2L) tehnoloogiaga. Ettevõtte plaanide kohaselt hakkab V2L-tehnoloogiaga kahesuunaline autosisene laadija toetama edaspidi ka V2G-funktsiooni.

Mis puudutab teistpidi energia ülekannet, siis on V2L ja V2G tööpõhimõte sarnane, ent kumbki tehnoloogia kasutab selleks erinevat tarkvara. Kuna V2G ülesandeks on varustada energiaga vooluvõrku, tuleb esmalt kindlaks määrata elektriauto ja võrgu vaheline sideprotokoll.

Hyundai töötab praegu V2G arendusprojektide kallal ning kavatseb varsti teada anda tulevasest V2G-tehnoloogiaga BEV-mudelist.