Close

Süsinikuneutraalsus 2045. aastaks

Hyundai töötab selle nimel, et saavutada 2045. aastaks süsinikuneutraalsus

Neutraliseerides CO2-heitmed oma sõidukite tootmise ja kasutamise igal etapil.
Elektrifitseerimine Vesinik Tarneahel Sotsiaalne vastutus

Positiivse energiaga edasi

Meie nägemus „Progress inimkonna teenistuses“ põhineb soovil tagada kõigile igakülgsed liikumisvõimalused, toetades samal ajal heitmevaba ühiskonna ülesehitamist. Alates kogu meie mudelivaliku elektrifitseerimisest ja kaubamärgi IONIQ turuletoomisest kuni meie enam kui 20 aastat kestnud vesinikutehnoloogia arendamiseni oleme järjekindlalt näidanud teed jätkusuutlikuma väärtusahela poole.

Usume kindlalt, et autotööstusel on suur vastutus ja võimalus rakendada ennetavaid meetmeid kliimamuutuste vastu. Lubame jätkata oma teekonda inimkonna ja tulevaste põlvkondade nimel – järjepideva arengu teekonda neljas põhivaldkonnas.

Elektrifitseerimine

Nihutades fookuse sisepõlemismootoritelt elektromobiilsusele, on kõik alates 2035. aastast Euroopas müüdud sõidukid kas akutoitega või kütuseelemendiga elektriautod.

Vesinik

Suure kasutuspotentsiaaliga, tõhus ja puhas vesinik on jõud, mis võib liikumisvõimalusi igaveseks muuta. Meie eesmärgiks on edendada selle teedrajava uue kütuse kasutamist kõikides ühiskonnasektorites.

Tarneahel

Täiustades oma tootmisprotsesse, viies tehased üle taastuvenergiale ning pakkudes tuge meie tarnijatele, pürgime me süsinikuneutraalsuse poole alates sõidukite tootmisest kuni nende kasutamiseni.

Sotsiaalne vastutus

Meie pühendumine puhtamale ja jätkusuutlikumale tulevikule ei piirdu üksnes autotööstusega. Oma mitmekülgsete partnerlussuhete ja säästvate algatuste kaudu püüame pärandada järgmisele põlvkonnale parema planeedi.

Esimese põlvkonna ootel

Esimene põlvkond on mõiste, millega tähistame esimest inimpõlve, kes hakkab elama süsinikuneutraalses maailmas. Jõupingutused, mida teeme täna puhtama ja jätkusuutlikuma tuleviku loomiseks, võimaldavad sellel põlvkonnal sündida maailma, mida tasub kaitsta ja kus tasub elada.

Elektrifitseerimine

Uute sõidukite elektrifitseerimine

Transport põhjustab ligikaudu 20% üleilmsetest süsinikuheitmetest, millest enam kui 70% pärineb maanteetranspordist, sealhulgas sõiduautodest. Elektrisõidukid võivad isiklike transpordivahendite süsinikuheitmeid tuntavalt vähendada. Elektri jõul liikuvate Hyundai sõidukite osakaalu suurendamine müügimahus mängib tähtsat rolli meie püüdlustes süsinikuneutraalsuse poole.

100% aastaks 2035

Meie tähtsaim eesmärk on minna sisepõlemismootoriga autodelt üle elektrisõidukitele. Alates 2035. aastast on kõik Euroopas müüdud uued sõidukid kas akutoitega või kütuseelemendiga elektriautod.

Kuidas me selle eesmärgi saavutame?

Enamik meie tooteportfelli kuuluvatest sõiduautodest on saadaval ka elektrijõuallikaga ning turul on juba mitu täiselektrilist mudelit. Nüüd laiendame neid jõupingutusi ka oma tarbesõidukitele – bussidele ja veokitele.

Vesinikuga hoogu juurde

Vesinik mängib meie püüdlustes süsinikuneutraalsuse poole üliolulist rolli. Lähiaastatel kavatseme laiendada oma vesinikul töötavate sõidukite valikut nii sõiduautode, veokite kui ka busside seas.

Investeeringud platvormitehnoloogiasse ja laadimistaristusse

IONITY E-GMP V2G SLBESS
IONITY võimas laadimisvõrk

Meie missiooniks ei ole ainult elektriautode jaoks edumeelsete tehnoloogiate arendamine, vaid ka mugava juurdepääsu pakkumine laadimistaristule.

Meie ühisinvesteeringud IONITY laadimisvõrku koos BMW kontserni, Daimleri, Volkswagen AG grupi ja Fordiga toetavad laadimistaristu järjepidevat laienemist Euroopas – kiirteedel, linnades ja kodudes.

Meie uus elektriautode moodulplatvorm

IONIQ 5 – esimene sõiduk, mille valmistamiseks kasutati meie uut üleilmset elektriautode moodulplatvormi (E-GMP) – tähistab elektriautode jaoks uue ajastu algust.

E-GMP laseb meil luua tulevikuvalmis liikumislahendusi, sh isejuhtivaid ja ühendatud autosid. See on võimalik tänu E-GMP erilisele laadimissüsteemile, suuremahulisele akuplokile, paranenud sõiduulatusele ja paindlikule ruumikasutusele.

V2G: autost vooluvõrku

Hyundai arendab järgmise põlvkonna laadimistehnoloogiat V2G (Vehicle-to-Grid – autost vooluvõrku), mis võimaldab kasutajatel oma elektriauto akusse salvestatud energia vooluvõrku tagasi suunata.

V2G abil saavad kasutajad oma elektriautod täis laadida siis, kui tarbijaid on vähem ja hind soodsam, ning tagastada elektrit võrku tippkoormuse ajal, aidates vooluvõrgu koormust stabiliseerida.

Taaskasutatud akudel põhinev energiasalvestussüsteem

Iga Hyundai aku on valmistatud nii, et seda saaks kasutada veel teist ja kolmandatki korda. Tänu sellele saab akusid taaskasutada ja/või osaliselt salvestussüsteemiks ümber ehitada.

Sellist lahendust nimetatakse teise elu saanud akudel põhinevaks energiasalvestussüsteemiks (Second Life Battery Energy Storage System, SLBESS).

Need süsteemid võivad varustada energiaga terveid kodumajapidamisi või kontoreid, vähendades oluliselt CO2-heitmeid.

Vesinik

Ehitame üles vesinikuühiskonda

Vesinik on midagi enamat kui vaid alternatiivkütus. Ühe levinuima elemendina kogu universumis pakub vesinik pikaajalist lahendust probleemidele, millega energiasektor tänapäeval silmitsi seisab.Alates tootmisest ja turustamisest kuni vesiniku kasutamiseni sõiduautodes, veokites, bussides ja kõikvõimalikes teistes liikumisvahendites on Hyundai teinud suuri investeeringuid, et muuta vesinik hästi tuntud ja laialdaselt kasutatavaks energiaallikaks kogu meie ühiskonnas.

Vesinikupõhine roheenergia suudab muuta mitte ainult transporti, vaid kõiki tööstuse ja igapäevaelu aspekte. Vesiniku tulevik ei ole veel kunagi onud nii paljutõotav.

Vesinikuühiskond Rohevesinik NEXO
Vesinikumobiilsus

Kuigi vesinikkütuseelementidega jõuallikaid seostatakse kõige sagedamini sõiduautodega, on sellel skaleeritaval tehnoloogial suur kasutuspotentsiaal igat tüüpi liikumislahendustes.

Meie eesmärk on juhtida vesinikumobiilsuse arengut, juurutades selle rohelise energiaallika kasutamist lisaks sõiduautodele ka tarbesõidukites, ühistranspordis, laevades, linnalennuliikluses ja mujal.

Rohevesinik

Tänase seisuga toodetakse suurem osa vesinikuenergiast fossiilkütuste abil, ent on olemas ka teine võimalus. Rohevesiniku tootmiseks kasutatakse elektrolüüsi, mille käigus lõhustatakse veemolekulid vesinikuks ja hapnikuks.

Kui selle protsessi jaoks kasutatakse taastuvat tuule- või päikeseenergiat, „salvestatakse“ toodetud energia põhimõtteliselt vesinikku, tagades saastevaba ja puhta energiaallika.

Hyundai on pühendunud rohevesinikule mitte ainult alternatiivkütusena, vaid ka ühiskondlike muutuste katalüsaatorina, ning plaanib hankida taastuvenergiat, nt päikese- ja tuuleenergiat, tehes koostööd üleilmse RE100 algatusega liitunud ettevõtetega.

Meie kütuseelemendiga elektriauto

Hyundai NEXO on meie teise põlvkonna vesinikkütuseelemendiga elektriauto (FCEV) ja maailma esimene seeriatootmisse jõudnud FCEV.

Peale vee ei tekita meie vesinikuauto mingeid heitmeid. See hoopis parandab õhu kvaliteeti: NEXO õhufilter eemaldab mikroosakesed ja laseb kasutamata õhu välja tagasi, muutes välisõhu puhtamaks kui enne.

Tarneahel

Süsinikuneutraalsus tootjast kasutajani

Meie lubadus vähendada süsinikuheitmeid kogu meie tegevuses ulatub kaugemale meie jõupingutustest, mida teeme elektrifitseerimise ja vesinikutehnoloogia edendamiseks. Võtame endale ka kohustuse parandada oma tootmis- ja äritavasid, suurendada energiatõhusust ja minna üle taastuvate energiaallikate kasutamisele.

RE100 Rohelised tehased Tarneahel Targad tehased
Rahvusvaheline algatus

RE100, mis on lühend nimetusest „Renewable Energy 100 Percent“ (Taastuvenergia 100%), on üleilmne Climate Groupi poolt juhitav algatus, mis koondab maailma kõige mõjukamaid 100% taastuvenergiale pühendunud ettevõtteid.

Ühe aasta jooksul pärast algatusega liitumist peavad kõik liikmed esitama pikaajalise kava täielikult taastuvenergiale ülemineku kohta. Hyundai on RE100 liige alates 2021. aastast.

Üleminek taastuvenergiale

Tähtis verstapost meie süsinikuneutraalsuse plaanides on üleminek üksnes taastuvenergia kasutamisele aastaks 2045 kõikides meie tootmisettevõtetes üle maailma.

Euroopas alustame üleminekut esimesena meie tehases Tšehhi Vabariigis.

Autoosade netonull-tarneahel

Märkimisväärse panuse Hyundai konkurentsivõime parandamisse elektrisõidukite sektoris annab meie silmapaistvate komponenditarnijate võrgustik.

Hyundai jälgib ja toetab pidevalt kõiki oma partnereid nende teekonnal süsinikuneutraalsuse poole, pakkudes juhiseid ja väljaõpet ning koostades koostööprogrammi kogu meie tarneahela (sh toorainete) jaoks.

Rohkem kui keskkonnasõbralikud: targad tehased

Hyundai Motor Groupi innovatsioonikeskus Singapuris (HMGICS) on arenduskeskus, kus luuakse uuenduslikku liikuvuse ökosüsteemi ja uuritakse liikuvusega seotud väärtusahelat, sealhulgas sõidukite tarnimist, proovisõitude läbiviimist ja muid teenuseid.

Tänu päikese- ja vesinikuenergia tootmisele kujuneb HMGICS netonull-tootmiskeskuseks.

Sotsiaalne vastutus

Sotsiaalse vastutuse projektid jäätmete ja süsinikuheitmete vähendamiseks

Plastjäätmete ümbertöötlemine

Hankides ressursse jäätmetest, näiteks kasutuselt kõrvaldatud kalavõrkudest, loome me uut majanduslikku väärtust.

Ringlusse võetud materjalide kasutamine

Oma projekteerimistöödes keskendume ringlussevõetud materjalide kasutamisele, teisalt aga meie autode ja akude ringlussevõtu võimaldamisele.

Re:Style

Autodes kasutatud materjalidest, nagu nt nahast, klaasist ja turvapatjadest, saavad väärtuslikud moekaubad. Autojäätmed on hinnaliseks tooraineks uutele stiilsetele esemetele.

Sulle võiks veel huvi pakkuda

Innovatsioon ja tulevikutransport
Vaata lähemalt

Hyundai ja vesinik
Loe lisaks

Hyundai elektriautod
Vaata lähemalt