Close

Andmekaitse ja kasutustingimused

Veebileht Hyundai.ee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Eestis. Meie internetilehe kasutustingimuste aluseks on Eestis kehtivad seadused.

Copyright © 2010-2022 Hyundai Motor Finland Oy

Veebilehe sisu

Hyundai veebileht sisaldab andmeid Hyundai autode ja müügitoetusprogrammide kohta. Siin kirjeldatud Hyundai tooted on müügil Eestis ja müügitoetusprogrammide tingimused kehtivad Eesti piires. Veebilehel võib olla ka viiteid ja teavet mujal maailmas müüdavate Hyundai toodete kohta. Kogu veebilehel Hyundai.ee esitatud teave on mõeldud üksnes informatsiooniks. See teave ei asenda volitatud Hyundai edasimüüja poolt antud infot ning seda ei tohiks sellisena tõlgendada. Veebilehel on püütud anda võimalikult igakülgset teavet. Sellest hoolimata võib siin esineda vigu ja puuduseid, mis tulenevad pärast veebilehe valmimist toimunud muutustest. Bassadone Baltic OÜ võib muuta veebilehe sisu igal hetkel ja ette teatamata, sh muuta mudelivalikut, varustust, tehnilisi andmeid, värve, hindu ja toodete saadavust puudutavat teavet.

Hyundai toodete hinnad

Veebilehel toodud hinnad on mõeldud ainult informatsiooniks. Nende hindade näol on tegu soovituslike jaehindadega ning volitatud Hyundai edasimüüjate müügihinnad võivad neist erineda. Mis tahes Hyundai toote ost toimub alati selleks eraldi sõlmitud müügilepingu tingimuste alusel.

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuse kaitse

Bassadone Baltic OÜ kasutab kõiki talle veebilehe Hyundai.ee vahendusel edastatud isikuandmeid enda pakutavate teenuste parandamiseks, saadetud päringutele vastamiseks ja esitatud taotluste täitmiseks (nt proovisõit, hinnapakkumine, tooteesitlus).

Bassadone Baltic OÜ püüab tagada isikuandmete turvalise kogumise, vahendamise ja säilitamise. Bassadone Baltic OÜ ei kasuta isikuandmeid soovimatute kirjade või teabe saatmiseks ning ei vahenda ega müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastajate arvu ja muid tavapärase veebilehe külastusega kaasnevaid andmeid (IP-aadress, veebilehitseja tüüp, külastatud leheküljed ja aeg) jälgitakse üldisel tasemel, kasutades nn küpsiseid (cookies) või muid vastavaid tehnoloogiaid. Külastaja võib oma veebilehitseja seadistustega keelata küpsiste saatmise oma arvutile, kuid sel juhul esineb võimalus, et külastajal ei õnnestu kasutada kõiki veebilehe Hyundai.ee osi. Kasutajaandmeid kasutatakse veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks.

Isikuandmete kaitse ja töötlemise turvalisuse on Bassadone Baltic OÜ taganud kõigi vajalike asjakohaste meetmetega.

Copyright

Kogu veebilehe Hyundai.ee sisu on autorikaitse objekt, mille kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Veebilehel esitatud teavet, teksti, pilte ja graafilisi kujutisi on lubatud kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, mitte kasumi teenimise eesmärgil. Mingit osa veebilehe sisust ei tohi kopeerida, töödelda, vahendada, litsentseerida ega avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil ilma Bassadone Baltic OÜ kirjaliku loata.

Kaubamärgid

Kõikide veebilehel esinevate toodete ja teenuste kaubamärkide ning logode omanikuks on Hyundai Motor Company, Bassadone Baltic OÜ või vastavad kolmandad osapooled. Neid ei tohi ilma vastava loata mis tahes kujul kasutada, alla laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

Veebilehe Hyundai.ee tekstides võib olla hüperlinke teistele veebilehtedele. Bassadone Baltic OÜ ei vastuta selliste hüperlinkide ja teiste veebilehtede andmete täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest. Liikumine Hyundai veebilehelt linkide kaudu teistele veebilehtedele toimub kasutaja omal vastutusel.

Andmete õigsust ei kinnitata ega tagata

Kuigi Bassadone Baltic OÜ püüab tagada oma veebilehel avaldatud andmete igakülgset paikapidavust, ei suudeta seda siiski alati täies mahus teha ning Bassadone Baltic OÜ ei vastuta veebilehel avaldatud teabe igakülgse õigsuse, täielikkuse ja tõepärasuse eest. Kogu veebilehel avaldatud teave ja materjal on esitatud „sellisena nagu on“, ilma mingite otseste või kaudsete garantiideta.

Piiratud õiguslik vastutus

Bassadone Baltic OÜ ei vastuta veebilehe kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud või on mingil moel seotud veebilehe Hyundai.ee külastamisega või selle kasutamisega, sh mis tahes andmete hävinemine või kahju, mille põhjuseks on arvutiviirused või veebilehelt Hyundai.ee saadud andmete tõepärasus.

Põhiprintsiipide uuendamine

Bassadone Baltic OÜ jätab endale õiguse eeltoodud põhiprintsiipe muuta ja uuendada alati, kui äritegevus seda nõuab. Seetõttu tuleks hetkel kehtivad põhiprintsiibid siin aeg-ajalt taas üle kontrollida.